4857 İş Kanunu

4857   İŞ KANUNU                        Kanun Numarası                     : 4857                             Kabul Tarihi                             : 22/5/2003                             Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih :  10/6/2003   Sayı : 25134                              Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5  Cilt : 42       BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler […]

5510 SGK

5510   SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU              Kanun Numarası                       : 5510              Kabul Tarihi                              : 31/5/2006              Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200              Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5  Cilt : 45      BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar                Amaç              MADDE […]

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası                        : 6331 Kabul Tarihi                              : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 30/6/2012     Sayı :  28339  Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5  Cilt : 52    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve […]