Mustafa Kemal Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Acil yardım ve Afet yönetimi bölümü 3. sınıf öğrencisi Gözde MECİT’in projesine destek olmak adına iş sağılığı ve güvenliği kültürü oluşturmak amacıyla tüm bölüm öğrencilerine İş Güvenliği Uzmanımız Onur Serkan KESKİN tarafından 11.11.2021 tarihinde,

  • İş sağlığı ve güvenliği kavramları, İş yeri tehlike sınıfları
  • İş sağlığı güvenliği risk faktörleri 
  • Biyolojik kimyasal gibi risk faktörleri 
  • İş sağlığı ve güvenliği risklerden korunma 
  • Kişisel koruyucu donanım 
  • Meslek hastalıkları 
  • İtfaiye iş güvenliği, Yangın iş güvenliği 
  • Kurtarma araçlarında iş güvenliği
  • Havaalanında yangın güvenliği

 

konularında eğitim verildi.