Dr. Ali YILMAZ

  1965 doğumlu olan Dr. Ali YILMAZ, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu il olan Samsun’da tamamladı. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 20 yıl kamu kurumlarında, 8 yıl da özel sağlık kurumlarında çalışarak emekli oldu. Halen HATAY OSGB Sorumlu İşyeri Hekimi olarak görev yapmakta olan Dr. Ali YILMAZ, iyi bir Fenerbahçe […]

Onur Serkan KESKİN

03 Ağustos 1981 tarihinde Hatay’ da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra lisans eğitimini almak için 1998 yılında Muğla’ya yerleşti. 2004 yılında Muğla Üniversitesi Fizik Bölümün tamamlayan Onur, vatani görevini 2005 yılında tamamladı. 2005-2013 yılları arasında Nobel İlaç Sanayi A. Ş. ve Sandoz İlaç Sanayi A.Ş. Tıbbi Tanıtım Sorumlusu olarak görev yapıp ayrılan […]

İş güvenliğinde önlem almayana ceza

Ahmet KIVANÇ/Tahsin AKÇA/GAZETE HABERTÜRK İş sağlığı ve güvenliği konusunda bugün yeni bir dönem başlıyor. 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışan sayısı 50’den fazla olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde 1 Ocak 2013 tarihinde; işçi sayısı 50’den az olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, […]

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 Haziran 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29758 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen […]

4857 İş Kanunu

4857   İŞ KANUNU                        Kanun Numarası                     : 4857                             Kabul Tarihi                             : 22/5/2003                             Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih :  10/6/2003   Sayı : 25134                              Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5  Cilt : 42       BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler […]

5510 SGK

5510   SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU              Kanun Numarası                       : 5510              Kabul Tarihi                              : 31/5/2006              Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200              Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5  Cilt : 45      BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar                Amaç              MADDE […]

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası                        : 6331 Kabul Tarihi                              : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 30/6/2012     Sayı :  28339  Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5  Cilt : 52    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve […]

İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir?

    Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren  tarafından, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle […]

Acil Durum Planı nedir?

  Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından […]