Akaryakıt İstasyonunda İSG Eğitimi

Ulaşımda modernleşmenin yaşantımıza  kattığı motorlu araçların hareketi için ihtiyaç duyulan mazot, benzin ve LPG gibi yakıtları temin edebildiğimiz istasyonlar…

Araç sayıları arttıkça her mahallede karşımıza istasyonların çıkması doğallaşıyor.

Yangın ve Statik Elektrik

İstasyon sayıları ile tehlike ve risk oranı doğru orantılı olarak artmaktadır. Özellikle yangın ve statik elektrik tehlikeleri başta olmak üzere bir çok tehlikeyi içinde barındıran istasyonlarda önlemlerle ilgili verdiğimiz eğitimlerden kareler.