İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir?

 

isga

 

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren  tarafından, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan kuruldur.

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

  1. İşveren veya işveren vekili,
  2. İş güvenliği uzmanı,
  3. İşyeri hekimi,
  4. İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
  5. Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
  6. Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
  7. Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.