6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası                        : 6331 Kabul Tarihi                              : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 30/6/2012     Sayı :  28339  Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5  Cilt : 52    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve […]